Hướng dẫn điền thông tin KYC
04/09/2018

Bước 1: Vào website http://www.izichain.network/

Bước 2: Nhấn vào nút "Đăng nhập". Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy nhấn vào nút đăng ký để đăng ký tài khoản. (Hướng dẫn đăng ký tài khoản: Tại đây)

Hướng dẫn điền thông tin KYC

Bước 3: Chọn vào mục "Your KYC’s"

Hướng dẫn điền thông tin KYC

Bước 4: Điền thông tin vào form và nhấn nút "KYC Now"

Hướng dẫn điền thông tin KYC

Bước 5: Đợi để được duyệt KYC.