Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên IZIChain
04/09/2018

Bước 1: Vào link http://www.izichain.network/

Bước 2: Nhấn vào "Đăng ký"

Hương dẫn đăng ký tài khoản trên IZIChain

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào form: Nếu có người giới thiệu, hãy điền mã của họ vào phần "Referal Code"

Hương dẫn đăng ký tài khoản trên IZIChain

Bước 4: Nhấn vào "SIGN UP NOW"

Bước 5: Sau đó sẽ có một thông báo gửi về email của bạn đã đăng ký ở form. Hãy vào email và nhấn vào "Confirm Email"

Hương dẫn đăng ký tài khoản trên IZIChain

Bước 6: Bạn đã đăng ký thành công. Hãy đăng nhập để bắt đầu mua và sở hữu IZI.

Hương dẫn đăng ký tài khoản trên IZIChain